Palautekysely - Valkoinen Sali

Mielipiteeni Valkoisesta Salista tapahtumatilana *
1= Huono, 5=Erinomainen
Mielipiteeni tekniikasta (Talon tekninen varustelu ja tapahtuman toteuttaminen teknisen henkilökunnan kanssa) *
1= Huono, 5=Erinomainen
Mielipiteeni ruokatarjoiluista *
1= Huono, 5=Erinomainen
Mielipiteena juomatarjoilusta *
1= Huono, 5=Erinomainen